Author: Misionar

Einsiedeln 2020

Prosím o porozumenie, ale už nie je možné sa prihlásiť na púť cez formulár, zoznam som už musel uzavrieť. Miesta v laviciach sú takmer plné, zostali len miesta na jednotlivých stoličkách po boku (pri...

Prvý piatok v Zürichu

V piatok 7.8. bude v krypte kostola Liebfrauen od 18.45 poklona Sviatosti Oltárnej a o 19.30 sv. omša. Počas poklony bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Prvé sv. prijímanie Zürich

V sobotu 20. júna desať detí prijme po prvý raz Eucharistiu pri sv. omši o 10-tej hodine. Myslime na ne. Ak by sa niekto chcel virtuálne zúčastniť, môže na tomto linku, prípadne na tomto...

Opäť presun stretka

Nakoľko v sobotu máme prvé sv. prijímanie (termín bol presunutý) a ešte je potrebné čo-to pripraviť v kostole, presúvame video stretko o týždeň, teda na piatok 26.6.2020 na 19,30 hod. Stretko bude na tomto...

Prvé sv. prijímanie Bern

Vďaka katechétkam a rodičom, ktorí napriek ťažkostiam ostatných mesiacov pokračovali v príprave detí na prvé sv. prijímanie, môže v sobotu 13. júna prijať 6 detí po prvý raz Eucharistiu. Ak chcte byť svedkami tejto...

Po čase na púť – Reichenau

Pozývam všetkých záujemcov na púť do Reichenau k slávnosti sv. Cyrila a Metoda v sobotu 4.7.2020 o 17,00 hod . Verím, že sa tam napriek „pokoronovskej“ dobe zídeme v slušnom počte. V kostole platia...

Rozbiehame sv. omše

Postupne aj naša misia začne sláviť sv. omše s účasťou veriacich. Nakoľko môže byť počet miest v chráme obmedzený, prosím Vás o vyplnenie dotazníka, aby sme Vás mohli na slávenie pozvať. Začíname sv. omšou...