Author: Misionar

Sv. omše v roku 2020

V pláne sv. omší príde od januára 2020 k malým zmenám. V Zurichu druhú nedeľu v mesiaci bude sláviť sv. omšu v krypte Liebfrauen p. Antonín. V Bazileji budú sv. omše spravidla 1. a...

Sv. omše po Vianociach

Sv. omša v nedeľu 29.12.2020 v Zurichu bude o 9,30, slávi p. Antonín. Na sv. Silvestra bude sv. omša v českom jazyku v Zurichu v kostole Herz Jesu -Wiedikon o 18,00 hod , následne...

Prvý piatok

Prvý decembrový piatok začíname až o 19,00 hod – adorácia pre obsadenú kryptu začne až o 19,00 hod. 19,30 bude sv. omša a po nej chvály.

Sv. Mikuláš

Blíži sa spomienka na sv. Mikuláša. Jeho kresťanská dobročinnosť je vzorom aj pre nás, môžeme ju učiť aj naše deti. Podporiť veľkodušnosť v dávaní budeme mať príležitosť v Berne 7. decembra (rodičia kontaktujte p....