Author: Misionar

Zelený štvrtok – Ježiš umýva nohy

Na zelený štvrtok sme si pripomenuli ustanovenie Eucharistie a sviatok kňazstva. K obom sviatostiam patrí služba. Len čiastočne budeme môcť chodiť navštevovať v týchto dňoch kostoly, no môžme vykonať skutok lásky voči núdznym. Ako...

Aktuálne aktivity

Priatelia, som si istý, že táto nepríjemná situácia, do ktorej sme sa dostali a v ktorej ťažko nájsť vinníka (bežne hľadáme čiernu ovcu, na ktorú ukážeme prstom a tešíme sa, že máme na koho...

Piatkové stretko

Milí priatelia, podobne, ako sv. omše, tak aj dnešné stretko bude prostredníctvom video konferencie. Andrej rozposielal škrabátko (tí, čo ste o stretko prejavili záujem). Ak sa chce niekto pridať k téme stvorenie sveta, ktorú...

Sviatosť zmierenia počas opatrení

Sviatosti sú pre život katolíckej cirkvi niečím neodmysliteľným a zároveň výnimočným. V rôznych, aj kritických situáciách sa kresťania snažili udržiavať sviatostný život a tak si vyprosovať pomoc nie od ľudí, ale od Boha. Teraz...

Sv. omše počas opatrení

Všetky švajčiarske diecézy udelili dišpenz na osobnú účasť na sv. omšiach. Niekde to už nie je ani možné, kde je, tam platí morálna zásada, že kto má pocit choroby, alebo je zdravý, no má...