Príspevok pre otca biskupa na potreby činnosti v Azerbajdžane

V nedeľu 29. septembra sme zbierali finančné prostriedky na potreby pre činnosť bratov saleziánov v Azerbajdžane, kde pôsobí aj otec biskup Fekete (náš hosť v Einsiedeln). Ide predovšetkým o pomoc pri výučbe detí, z ktorých mnohé nemajú peniaze na školy.

Niektorí sa pýtali, či môžu prispieť aj neskôr. Kto by sa chcel svojím darom pridať, môže tak urobiť na účet misie do piatka 3.9.2021. Prosím vložte poznámku: Azerbajdzan

Číslo účtu:
IBAN CH31 0900 0000 8771 3760 8