Pripravujeme sa na púť do Ensiedeln

Blíži sa naše poďakovanie za 50 rokov Slovenskej katolíckej misie. Aby táto udalosť dopadla čo najpokojnejšie a dôstojne, pozývam všetkých, ktorí sú ochotní pomôcť, aby sa zapojili do príprav. Počas zasadania misijnej rady si jednotliví členovia zobrali na zodpovednosť niektoré úlohy súvisiace s organizáciou. Organizáciu sprievodov si zobrala na starosť Katka Grmanová, liturgické čítania Julka Macejko, miništrantov Richard Kráľovič, hudbu a spev Dalibor Kalna a Tony Hrnek, obetné dary a poďakovanie Eva Bačovčinová. Prosím, kto môžete a viete, ponúknite im svoju služby a nápady. Spoločne isto vytvoríme dôstojné zavŕšenie roka modlitieb za uchovanie misie a poďakujeme za prínos, ktorý misia dala našim rodákom.