Púť Einsiedeln – 50 rokov SKM

Pripomínam, že od oficiálneho založenia Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku uplynie na jeseň 50 rokov. Preto naša púť 5. septembra je jubilejná. Ak nám to pandémia neobmedzí, verím, že sa všetci môžeme zúčastniť a poďakovať Bohu za dar misie. Spolu s nami bude sláviť o. biskup Vladimír Fekete, súčasne predstaviteľ bratov Saleziánov, ktorí po dlhé roky túto misiu sprevádzali. Sv. omša začína o 12:30 , miesta treba zaujať o 12:15.

Prosím všetkých, ktorí si môžete priniesť kroje, učiňte tak.

Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia v čase 10:30 do 12:00 hod . Miesto spovedania bude označené.

Po slávnostnej sv. omši si urobíme spoločnú jubilejnú fotografiu. Následne sa presunieme do reštaurácie Drei Könige. Vzhľadom na okolnosti nebude možné využiť plnú kapacitu reštaurácie, preto je vhodné, aby sme vedeli vopred, koľko nás bude. Je dobré, ak si miesto rezervujete TU, v opačnom prípade nemáme istotu, že zabezpečíme miesto pre všetkých.