ZH: sv. omša prvý piatok

V piatok 3. septembra bude sv. omša na prvý piatok o 19:30 hod v krypte kostola Liebfrauen. Stredňajšie sv. omše začneme po prázdninovej prestávke sláviť po púti v Einsiedeln.