Sv. omša v nedeľu 22. augusta

V Zürichu v nedeľu 22. augusta 2021 budeme sláviť spoločnú sv. omšu s miestnou farnosťou (slovensko – nemecky) o 11, 30 hod v hornom kostole. Následne sa podľa počasia stretneme na Pfarreifest buď v priestoroch pastoračného centra (ak by pršalo), alebo vonku pri kostole. Všetci sme pozvaní. Súčasťou programu je možnosť vystúpiť na kostolnú vežu, obedový bufet, prehliadka organu, hry pre deti.

Vnímajme túto udalosť ako vyjadrenie spolupatričnosti a aj vďaky, že smieme sláviť bohoslužby v tomto kostole.