Prvý piatok v Zürichu

V piatok 6.8.2021 bude prvopiatková sv. omša v krypte kostola Liebfrauen o 19,30 hod. Nakoľko vstupné dvere do krypty sú nastavená tak, že sa automaticky zamykajú o 19-tej, do 19,30 príde v pravidelných časových intervaloch niekto otvoriť.