Nové Covid pravidlá

Od 26. júna 2021 je povolená účasť na bohoslužbách do 2/3 bohoslužobného priestoru, nie viac ako tisíc veriacich. Registrácia z tohto dôvodu cez internet aktuálne už nie je potrebná. Ostáva nutnosť nosiť v kostole masku a dodržiavať odstup od cudzích.

Z daného dôvodu sa pominula aj potreba prenosov sv. omší cez internet. Sv. omša z Zurichu bude prenášaná naposledy v nedeľu 27.6.21. O prípadnom obnovení prenosov po prázdninách môžeme uvažovať, ak z oprávnených dôvodov bude vznesená požiadavka zo strany veriacich.