Category: Ženeva

Zaostrené na rodiny…prihláška

Prihláška vo forméte pdf tu!Prihlaska.stretnutie rodin Slovenská Katolícka Misia, Brauerstrasse 99; 8004 Zürich T/F: 044 241 50 22, www.skmisia.ch, misionar@skmisia.ch  Zaostrené na rodiny…….  PRIHLÁŠKA NA RODINNÉ STRETNUTIE 21. – 22. JÚNA 2014  Miesto konania: Zentrum Eckstein, Langgasse...

Mikuláš 2013 – Ženeva

Aj tohto roku zavítal Mikuláš do Ženevy. Z jeho príchodu sa tešilo 56 slovenských a českých deti, ktoré pred jeho príchodom spievali rôzne pesničky. Rozdávanie darčekov bolo pomerne dlhé, niektoré deti chceli prísť aj...

Slovenské sv. omše Ženeva

Každú prvú a tretiu nedeľu v mesiaci v kostole St. Julien na Rue Virginio Malnati 3, Meyerin o 16:30. Po sv. omši je vždy posedenie vo farskom areáli. 29.12.2013 16:30 05.01.2014 16:30 19.01.2014 16:30 02.02.2014 16:30 16.02.2014 16:30...

Vianočný vinš

Milí veriaci, dobrodinci a sympatizanti Slovenskej katolíckej misie!      Ku blížiacim sa Vianočným sviatkom nám dovoľte zapriať Vám i Vašim drahým mnoho zdravia a najmä hojnosť duchovných i hmotných darov. Ježiš Kristus, Svetlo sveta, ktorý počas Betlehemskej noci, prišiel na tento...