Kategória: Ženeva

0

Mikuláš 2013 – Ženeva

Aj tohto roku zavítal Mikuláš do Ženevy. Z jeho príchodu sa tešilo 56 slovenských a českých deti, ktoré pred jeho príchodom spievali rôzne pesničky. Rozdávanie darčekov bolo pomerne dlhé, niektoré deti chceli prísť aj...

0

Vianočný vinš

Milí veriaci, dobrodinci a sympatizanti Slovenskej katolíckej misie!      Ku blížiacim sa Vianočným sviatkom nám dovoľte zapriať Vám i Vašim drahým mnoho zdravia a najmä hojnosť duchovných i hmotných darov. Ježiš Kristus, Svetlo sveta, ktorý počas Betlehemskej noci, prišiel na tento...