Vianočný vinš

Milí veriaci, dobrodinci a sympatizanti Slovenskej katolíckej misie!

     Ku blížiacim sa Vianočným sviatkom nám dovoľte zapriať Vám i Vašim drahým mnoho zdravia a najmä hojnosť duchovných i hmotných darov. Ježiš Kristus, Svetlo sveta, ktorý počas Betlehemskej noci, prišiel na tento svet, nech je Vám znakom Božej blízkosti a priazne.
A svojou milosťou a láskou nech prežiari všetky temné dni Nového Roka, aby Vás neohrozene viedol po ceste večného života.

    To Vám zo srdca praje a od Pána vyprosuje otec Pavol Nizner.