Mikuláš 2013 – Ženeva

 • 20131201-22
 • 20131201-26
 • 20131201-27
 • 20131201-36
 • 20131201-40
 • 20131201-44
 • 20131201-47
 • IMG_5487
 • IMG_5488
 • IMG_5504
 • IMG_5509
 • IMG_5519

Aj tohto roku zavítal Mikuláš do Ženevy. Z jeho príchodu sa tešilo 56
slovenských a českých deti, ktoré pred jeho príchodom spievali rôzne
pesničky.

Rozdávanie darčekov bolo pomerne dlhé, niektoré deti chceli prísť aj
dvakrát a niektoré sa aj trochu báli od Mikuláša. Atmosféra bola
výborná a všetkým sa akcia páčila. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomohli zrealizovať vydarenú akciu a špeciálne Stálej
diplomatickej misii pri OSN v Ženeve za poskytnutie priestorov.

-MK-