Slovenské sv. omše Ženeva

Každú prvú a tretiu nedeľu v mesiaci v kostole St. Julien na Rue Virginio Malnati 3, Meyerin o 16:30. Po sv. omši je vždy posedenie vo farskom areáli.

29.12.2013 16:30
05.01.2014 16:30
19.01.2014 16:30
02.02.2014 16:30
16.02.2014 16:30
02.03.2014 16:30
16.03.2014 16:30
06.04.2014 16:30
20.04.2014 16:30