Zaostrené na rodiny…prihláška

Prihláška vo forméte pdf tu!Prihlaska.stretnutie rodin

Slovenská Katolícka Misia, Brauerstrasse 99; 8004 Zürich

T/F: 044 241 50 22, www.skmisia.ch, misionar@skmisia.ch

 Zaostrené na rodiny…….

 PRIHLÁŠKA NA RODINNÉ STRETNUTIE

21. – 22. JÚNA 2014

 Miesto konania: Zentrum Eckstein, Langgasse 9, 6340 Baar

  Plánovaný program:

Sobota, 21. júna 2014                                    Nedeľa, 22. júna 2014

10:00 – príchod účastníkov                  08:00 – raňajky

12:30 – obed                                                09:00 – svätá omša

15:00 – návšteva jaskyne                       12:30 – obed

18:30 – večera                                             15:30 – návrat domov

Medzitým sú plánované rôzne diskusie

Cena:              dospelí: Sfr. 120.- na osobu          deti do 15 rokov: zdarma                                                                                                                                            nad 15 rokov: Sfr. 50.-                   (prípade potreby zľava SKM)

 

 

Prihlášku je nutné odovzdať do 30. aprila 2014

Záväzne sa prihlasujeme na rodinné stretnutie dňa 21.- 22.06. 2014 v

centre Eckstein, Baar

 

Priezvisko.……………………………………………..Meno……………………………………………………

Deti-Meno (vek)……………………………………………………………………….………………………….

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………….

Adresa…………………………………………………………………………………………………………………

Telefón..…………………………………….…………..Email…………………………………………………..

Dátum………………………Cena celkom…………………….Podpis…………..……………………

 

 

 

logo-misiaB (1)

 

 

Slovenská Katolícka Misia, Brauerstrasse 99; 8004 Zürich;

T/F: 0041 44 241 50 22

 


 

Milí rodičia a rodiny s ratolesťami!

Slovenská katolícka misia počas svojej histórie tu vo Švajčiarsku ponúkala pestré rodinné a výchovné podujatia. Najmä v období totality spoločenstvo združené okolo otca Baníka organizovalo tábory, či výlety rodinného typu. Hoci dnes je spoločenská situácia značne pozmenená, stále zostáva výzvou pre túto dobu ochrana kresťanskej rodiny a pomoc a podpora pri zdravej kresťanskej, kultúrnej výchove.

Obrátili sa na mňa niekoľké rodiny s iniciatívou usporiadať nejaké podujatie rodinného typu, za účelom zoznámenia sa, povzbudenia a oddychu. Uvažujem preto nad možnosťou víkendového pobytu, ktorého cieľom by bolo vytvorenie radostného spoločenstva viery, podelenie o potrebách slovenských rodín v našom prostredí, oddych, ale i príprava a plánovanie podujatia v roku 2015, ktoré by bolo hodnotnou ponukou pre upevnenie rodín. Do budúcnosti môžeme zvažovať širokú paletu návrhov, napr.: rodinná dovolenka s duchovným obohatením, rodinná púť, rodinný tábor, putovný tábor, atď. Avšak, pri každom z týchto podujatí sa budeme musieť spoliehať najmä na vlastné sily, spoluprácu a zaangažovanosť.

Ak Vás oslovilo toto pozvanie, neváhajte zapísať svoj záujem do plánovacieho kalendára „doodle“. V zásade predpokladáme stretnutie počas leta v rozmedzí mesiacov jún – august. Prednostne sme orientačne navrhli dátumy 20.-22.6. a 9.-10.8. 2014, ale môžete navrhnúť i iný termín. Presný dátum rodinného pobytu stanovíme podľa najvyhovujúcejšieho termínu.

Účasť viacpočetných rodín je možné podporiť aj z misijného rozpočtu a zohľadníme vaše možnosti.

Verím, že táto ponuka, je možnosťou spoločnými nápadmi i silami rozvinúť požehnané dielo.

S pozdravom v modlitbe otec Pavol N.logo sdb

 

Váš záujem môžete zaznačiť do plánovacieho kalendára na tomto linku:

http://www.doodle.com/daurviuwz7if42kb

 Uzávierka prieskumu je 15.3. 2014!