Category: Mimo hlavnej stránky

Detská svätá omša, 18. 6. 2023

Milé deti, V Evanjeliu nadchádzajúcej nedele sa dozvieme, ako si Pán Ježiš vybral svojich najbližších učeníkov. Urobil to veľmi starostlivo. Vo svojej Prozreteľnosti vedel, že sa môže na nich spoľahnúť, že budu dôležití v...

Zoslanie Ducha Svätého

Mile deti! Učeníci v období po Veľkej Noci prežívali niečo neuveriteľné. Stretávali Ježiša, ktorého mnohí videli na vlastné oči umrieť a ktorého uložili do hrobu. Lenže Ježiš porazil smrť a vo svojom oslávenom tele...

ZH hlasovanie kantonálnej cirkvi

Veriaci, ktorí sa prihlásili v kantone Zürich ku Katolíckej cirkvi, obdržali v týchto dňoch hlasovací lístok. Ním sa majú vyjadriť všetci katolíci na území daného kantonu k navrhovanej úprave pravidiel pre fungovanie kantonálnej cirkvi....

Literárny workshop s Danielom Hevierom

Pri príležitosti 10.výročia založenia Slovenskej školy a škôlky v Zürichu prijal pozvanie na návštevu známy slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár, výtvarník, ale najmä autor kníh pre deti a mládež Daniel Hevier. Slovenská škola a...