ZH, BE, GE: spovedanie pred sviatkami

V ZH sa spovedá vo štvrtok 21.3. na Talianskej misii v čase od 19:00 do 19:50 hod a v sobotu 23.3. v krypte Liebfrauen od 13:00 do 14:30 hod.

V BE sa bude spovedať pred sv. omšou v sobotu 23.3. od 17:30 do sv. omše o 18-tej hod .

V GE spovedanie od 15:45 hod hodiny do začiatku sv. omše.