Bohoslužby na Veľkú noc

Veľkonočné trojdnie v Zürichu – Krypta kostola Liebfrauen:

Štvrtok Pánovej večere 28.3.24 o 19:30 hod

Piatok Pánovho utrpenia 29.3.2024 o 15:00 hod

Veľkonočná vigília 30.3.2024 o 21:00 hod (so začiatkom spolu s miestnou farnosťou na nádvorí)

Veľkonočná nedeľa 31.3.2024 o 9:30 hod (zmena na letný čas!)

Basel – Allerheiligen Neubadstrasse: veľkonočná nedeľa 31.3.2024 o 17:30 hod

Veľkonočný pondelok 1.4.2024 o 14:00 hod s krstom