Čítania a žalmy na Veľkonočné Trojdnie

Aby sa naši lektori, speváci, ale aj všetci ostatní, ktorí sa zúčastnia bohoslužieb Veľkonočného Trojdnia, lepšie pripravili na ich prežívanie, sú na tejto stránke k dispozícii čítania a žalmy, ktoré budeme počuť.

Lektori aj speváci na bohoslužbách budú mať, samozrejme, liturgické knihy k dispozícii. Texty tu slúžia na prípravu, nie je potrebné si ich priniesť vytlačené.