Author: Misionar

Ženeva – 26.9. nie je sv. omša

V nedeľu 26. septembra nebude v Ženeve sv. omša, nakoľko popoludní bude v Zürichu sv. omša migrantov spolu s biskupom z Chur-u, v ktorej máme zastúpenie. Stretneme sa na ďalšom riadnom termíne.

Modlitby za kňazov 15.9. -24.10.

Aj v tomto roku sa môžeme pridať k modlitbám za kňazov. Nedostatok kňazov nie je problém niekoho, Cirkvi, susedov, je to náš problém. My vytvárame atmosféru, či kňazov chceme, alebo nie. Svet to nebude...

Poďakovanie

Dovoľte mi poďakovať sa touto cestou ešte raz všetkým, ktorí ste prijali pozvanie na výročie našej misie. Napriek vonkajším okolnostiam sme sa mnohí mohli stretnúť a poďakovať za uplynulé roky, ako aj poprosiť o...

ZH: sv. omša v stredu 8.9.21

Po prázdninách sa opäť stretneme na sv. omši na Talianskej misii v stredu 8. septembra o 20-tej hodine. Tentokrát medzi nás zavíta aj Pavol Nizner. Kto s ním chcete pobudnúť, nenechajte si ujsť príležitosť.

ZH: sv. omša prvý piatok

V piatok 3. septembra bude sv. omša na prvý piatok o 19:30 hod v krypte kostola Liebfrauen. Stredňajšie sv. omše začneme po prázdninovej prestávke sláviť po púti v Einsiedeln.

Info k púti Einsiedeln

5. septembra oslávime 50 rokov SKM sv. omšou o 12:30 hod v Einsiedeln, kde si naši predchodcovia vyprosili dar misie. Do kostola sa treba posadiť po 12:15 hod, účastníkov čo do počtu skontrolujú miestni...

Zürich sv. omša 22.8.

Ako bolo avizované, v nedeľu 22. augusta budeme sláviť spolu s miestnou farnosťou o 11:30 hod , následne sme pozvaní na Pfarreifest s možnosťou občerstvenia, programu pre deti a návštevy kostolnej veže. Prihlášky nie...