ZH slávnosť Nanebovstúpenia Pána

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána oslávime v ZH v stredu na sv. omši o 20:00 hod na talianskej misii . Sviatosť zmierenia od 19:30 hod .