Pán Medňanský odišiel do večnosti

S hlbokým smútkom oznamujeme, ze 20. júna 2023 nás vo veku 92 rokov opustil náš manžel a otec, pán Ján Medňanský.

Diplomovaný ekonomický inžinier Ján Medňanský pôsobil v Ženeve od roku 1978.

Zúčastňoval sa našich slovenských bohoslužbách v časoch pôsobenia nebohého misionára pátra Mazáka. 

Pohreb bude v Ženeve na cintoríne Saint- Georges, v kaplnke B, 29.06.23 o 10h30.

Rodina Medňanská