Literárny workshop s Danielom Hevierom

Pri príležitosti 10.výročia založenia Slovenskej školy a škôlky v Zürichu prijal pozvanie na návštevu známy slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár, výtvarník, ale najmä autor kníh pre deti a mládež Daniel Hevier. Slovenská škola a škôlka a Slovenská katolícka misia sa dohodli na spoločnom workshope pre verejnosť, ktorý sa uskutoční v stredu 14. júna od 18:00 do 20:00 hod vo veľkej sále Talianskej katolíckej misie na Feldstrasse 109 v Zürichu. Podmienkou účasti je vyplnenie formulára , nakoľko počet miest je limitovaný (prosím o korektnosť pri prihlasovaní, aby sa miesta nezaplnili menami, ktoré by napokon na podujatie neprišli). Na pokrytie nákladov podujatia je odporúčaný dobrovoľný príspevok vo výške 10 CHF na dieťa, 20 CHF na dospelú osobu a 40 CHF za rodinu. Prípadné otázky adresujte na slovenskaskola.zurich@gmail.com .

Srdečne pozývame.