ZH hlasovanie kantonálnej cirkvi

Veriaci, ktorí sa prihlásili v kantone Zürich ku Katolíckej cirkvi, obdržali v týchto dňoch hlasovací lístok. Ním sa majú vyjadriť všetci katolíci na území daného kantonu k navrhovanej úprave pravidiel pre fungovanie kantonálnej cirkvi. Nakoľko viacerí sa pýtajú, o čo ide, budem sa snažiť v hrubých rysoch priblížiť problematiku duálneho systému cirkvi vo Švajčiarsku, a to po sv. omši v nedeľu 28.|mája v ZH. Tým by malo byť pochopiteľnejšie, čo v sebe zahŕňa hlasovanie. Je to novinka, že v tomto hlasovaní sa môžu pridať aj ľudia, ktorí nie sú držiteľmi švajčiarskeho pasu. Zároveň sa hlasovaním vyjadrujú k budúcnosti cirkvi, čo má dosah aj na pôsobenie inojazyčných misií.