Kategória: Všeobecné

0

Mikuláš Zürich 2015

Adventné obdobie je pre nás dospelých radostným obdobím nádeje a očakávania Nášho Spasiteľa. Čo však advent hovorí tým menším? Okrem rôzných symbolov ktoré vymedzujú toto obdobie je pre deti veľkou udalosťou príchod Mikuláša do...

0

Adventná duchovná obnova

Adventné obdobie prežíva každý kresťan katolík v pokore a v očakávaní príchodu narodenia Spasiteľa a je časom pokánia, kedy si pripravuje a očisťuje srdce od hriechov a kedy sa zamýšľa aj nad cestou svojho...

0

Hodnota jesene života

Teším sa, keď  sa naša Slovenská katolícka misia vo Švajčiarsku veľmi vzorne stará o rodiny a mládež. Mnoho zaujímavých akcií  sa uskutočnilo v priebehu pôsobenia nášho misionára otca Pavla. Sme svedkami nabitej krypty počas nedeľných svätých...