Category: Všeobecné

Prihlášky na prvé sv. prijímanie

V nedeľu 1. septembra bude stretnutie s rodičmi detí, ktoré chcú v tomto školskom roku dať deti na prvé sv. prijímanie. Prosím, aby ste k tomuto termínu priniesli vyplnené prihlášky aj s potvrdením o...

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

V stredu 14. augusta, v predvečer slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, oslávime túto udalosť sv. omšou v kostole sv. Jána Bosca (Talianska misia) o 20,00 hod. Pred sv. omšou a počas nej možnosť pristúpiť k...

Ani šesť očí nevidí všetko

Minimálne 6 očí kontrolovalo najnovšie číslo Misijného informátora, no na 1. strane je omylom začiatok púte v Einsiedeln (8.9.2019) uvedený v zlom čase. Správny čas je 12,30 hod ! Prosím posuňte si túto informáciu,...

Pozvánka na púť do Reichenau

Srdečne všetkých pozývam na púť ku cti sv. Cyrila a Metoda v sobotu 6.7.2019 do Reichenau (Nemecko) – bazilika Münster St. Maria und Markus Reichenau – Mitelzel, Münsterpl. 4 . Po sv. omši možnosť...

Rodinný víkend

Predĺžený turíčny víkend bol príležitosťou aj pre rodiny s deťmi. Počas pobytu v Saint Jean de Sixt (vo Francúzsku) sa rodičia venovali otázkam manželstva za pomoci manželov Ďuratných zo Slovenska, ktorí sa venujú formácii...

Duchovná obnova mladých

Počas predĺženého turíčneho víkendu sa stretli mladí na duchovnej obnove vo Flüeli-Ranft pod vedením saleziána dona Pavla Dzivého na tému „Život pod vládou Kristovou“.

Prvé sväté prijímanie v Zürichu

V nedeľu 16. júna deväť detí po prvý raz prijalo Eucharistiu pri svätej omši v kostole Liebfrauen. Po príprave, za ktorú ďakujeme Lenke a Lucii, sme sa mohli stretnúť na milej slávnosti, ktorú doprevádzali...

Zasadala Misijná rada

V stredu 29.5. sa zišla Misijná rada. Rokovala o pútiach, v tomto roku nás ešte čaká púť do Reichenau v Nemecku (6.7. o 17,00 hod) a do Einsiedeln (8.9.2019 o 13,30 hod). Je na...