Prvé sv. prijímanie Zürich

V sobotu 20. júna desať detí prijme po prvý raz Eucharistiu pri sv. omši o 10-tej hodine. Myslime na ne. Ak by sa niekto chcel virtuálne zúčastniť, môže na tomto linku, prípadne na tomto (záložný link, ak by ten prvý mal problémy).