Sv. omše od 28. mája povolené, ale s obmedzeniami ANKETA

Od 28. mája opäť budeme môcť sláviť sv. omše. Bude to však s početnými obmedzeniami a pri dodržaní celého radu predpisov. Dôležitým bodom je maximálna kapacita kostolov/kaplniek, ktorá je pre nás vo viacerých prípadoch pascou. Na niektorých miestach by nás čakalo striedanie, čo by mohlo u niektorých vyvolať nevôľu. Aby sme sa pokúsili tomuto predísť, hľadáme spôsob, ako prežiť prechodné obdobie. Chcem Vás požiadať o vyplnenie ankety, z ktorej sa ukáže, kto má a za akých okolností záujem navštevovať naše bohoslužby a či je ešte potrebná nejaká „doplnková“ služba. Navyšovanie počtu sv. omší ale pre nás zrejme riešením nebude. Vo výbere sa budeme opierať o tento formulár a s účasťou na bohoslužbách budeme nateraz počítať s tými, ktorí sa ankety zúčastnia (žiaľ, inú možnosť nemáme, lebo voľný vstup do kostola nebude pre obmedzenia schodný). PRE VYPLNENIE ANKETY KLIKNITE NA TENTO ODKAZ.