Prvý piatok v Zürichu

V piatok 7.8. bude v krypte kostola Liebfrauen od 18.45 poklona Sviatosti Oltárnej a o 19.30 sv. omša. Počas poklony bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.