Prvé sv. prijímanie Bern

Vďaka katechétkam a rodičom, ktorí napriek ťažkostiam ostatných mesiacov pokračovali v príprave detí na prvé sv. prijímanie, môže v sobotu 13. júna prijať 6 detí po prvý raz Eucharistiu. Ak chcte byť svedkami tejto udalosti, v sobotu 13.6.2020 sa pripojte o 11,00 hod na tento link:
https://youtu.be/ZOVdscTWo4Q