Category: Všeobecné

Modlitba za nového biskupa v Chur-e

Pane Ježišu Kriste, Ty si povolal apoštolov a ich nástupcov za pastierov cirkvi. Tebe zverujeme naše biskupstvo a prosíme ťa o nového biskupa, ktorý by bol viditeľným znakom radosti evanjelia, oživený ohňom Ducha svätého,...

Prvé „stretko“ v novom šate

Túžbu pokračovať v stretnutiach mladých sa pokúsime naplniť v piatok 27. septembra o 18,30 hod na Talianskej misii. Bude to prvé stretnutie, stretneme sa s dospelými, pozvaní ste všetci – bez rozdielu veku, stretnutie...

Púť v Einsiedeln

8. septembra sa za nie prívetivého počasia stretli Slováci na svojej tradičnej púti. Svätej omši predsedal biskup Jozef Haľko. Ešte pred sv. omšou sa stretol so slovenským biskupom Dávidom Tencerom (tiež v minulosti predsedal...

Púť do Einsiedeln – pozvánka

8. septembra bude tradičná púť Slovákov do Einsiedeln. Začiatok sv. omše je 12,30 hod (!!! pozor v Misijnom informátore v tlačovej podobe nebol uvedený správny čas). Sprievod by sme začali formovať o 12,10 hod,...

Prihlášky na prvé sv. prijímanie

V nedeľu 1. septembra bude stretnutie s rodičmi detí, ktoré chcú v tomto školskom roku dať deti na prvé sv. prijímanie. Prosím, aby ste k tomuto termínu priniesli vyplnené prihlášky aj s potvrdením o...