Synoda 2021-2023

Ako všetci viete, pápež František otvoril 17.10.2021 synodu 2021-2023.
Témou tohto podujatia je „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ – teda samotná synodálna podstata Cirkvi. Tá spočíva v spoločnom kráčaní, vo vzájomnom počúvaní sa a v načúvaní Ducha Svätého pri ohlasovaní evanjelia. Kľúčové slová „spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ podčiarkujú, že práve ohlasovanie evanjelia je tým cieľom, na ktorého sledovaní máme mať účasť všetci ako spoločenstvo veriacich v Krista.

Podrobnosti k synode v slovenskom jazyku nájdete na www.synoda.sk

Ako Slovenská katolícka misia sme sa tiež zapojili do procesu, ktorý tu vo Švajčiarsku – v diecézach Basel, St. Gallen a Chur – obsahuje otázky, na ktoré môžeme odpovedať. Žijeme tu a aj svojou troškou a nepochybne pod vplyvom Božieho Ducha aj my môžeme svojou troškou prispieť k synode. Chcem Vás poprosiť, aby ste si vybrali okruhy, ktoré vás zaujali a našli na ne úprimné odpovede. Nie je podmienka odpovedať na všetky otázky. Otázky sú zoradené do desiatich tém, každá má niekoľko otázok. Otázky nájdete TU.

Odpovede napíšte ideálne v nemčine, prípadne v slovenčine a pošlite na adresu misie: slovenska.misia@gmail.com. Prosím neposielajte anonymne, aby sme zabránili, že si niekto z veci bude robiť dobrý deň. Ak by niekto mal problém so znením otázky, prosím obráťte sa na mňa, alebo na niekoho, kto vám otázku preloží. Odpovede majú byť krátke, ideálne heslovité. Po zozbieraní odpovedí urobím sumár a pošlem za našu misiu na už zriadený webový účet pre synodu. Termín je do konca mesiaca november, preto máme už len niekoľko dní čas, prosím skúste sa zapojiť.