Sv. omše – Vianoce – Zürich

Počas vianočných dní budú sv. omše v Zürichu na Štedrý deň: rodinná o 16:00 hod (povinná registrácia na dokostola.ch) a polnočná o 22:00 hod
(povinná registrácia na dokostola.ch). Prvý deň vianočný sv. omša o 9:30 hod (povinná registrácia na dokostola.ch) a o 11:00 hod (povinný platný 2G certifikát, bez registrácie), druhý deň (nedeľa) o 9:30 hod (povinný platný 2G certifikát, bez registrácie) a o 11:00 hod (povinná registrácia na dokostola.ch) .