Category: Všeobecné

Piatkové stretko

Milí priatelia, podobne, ako sv. omše, tak aj dnešné stretko bude prostredníctvom video konferencie. Andrej rozposielal škrabátko (tí, čo ste o stretko prejavili záujem). Ak sa chce niekto pridať k téme stvorenie sveta, ktorú...

Sviatosť zmierenia počas opatrení

Sviatosti sú pre život katolíckej cirkvi niečím neodmysliteľným a zároveň výnimočným. V rôznych, aj kritických situáciách sa kresťania snažili udržiavať sviatostný život a tak si vyprosovať pomoc nie od ľudí, ale od Boha. Teraz...

Sv. omše počas opatrení

Všetky švajčiarske diecézy udelili dišpenz na osobnú účasť na sv. omšiach. Niekde to už nie je ani možné, kde je, tam platí morálna zásada, že kto má pocit choroby, alebo je zdravý, no má...

Milí krajania,

udalosti včerajšieho dňa a čiastočne aj dnešného dopoludnia mali taký spád, že som sa obmedzil iba na technokratický oznam o zrušení sv. omší. Situácia je v kantónoch rozdielna, no nás misionárov pre minority vyhlásili...

SV. OMŠE SA DO ODVOLANIA RUŠIA

Nakoľko každý kantón vydáva svoje vlastné nariadenia, biskup Jean Marie Lovey, zodpovedný v rámci biskupskej konferencie Švajčiarska za pastoráciu migrantov, vydal usmernenie, aby kňazi pre minority dočasne pozastavili všetky verejné bohoslužby. Pozýva nás, aby...

VÍRUS RUŠÍ ĎALŠIE AKCIE

Biskup Lausanne, Geneve a Fribourg Charles Morerod vydal pokyn, podľa ktorého sa sv. omše v jeho diecéze od teraz až do 15.5.2020 verejne neslávia. Týka sa to žiaľ i veľkonočných sviatkov. Pre našu misiu...