Detská sv. omša jún – ZH a eucharistická procesia Basel

V nedeľu 19. júna bude v Bazileji od 13-tej hodiny eucharistická procesia, na ktorej sa účastnia veriaci z domácej farnosti, poľská i naša misia. Procesia začína v kostole Allerheiligen na Neubadstrasse (pozor v meste sa koná ešte iná procesia – neorganizovaná farnosťou). Všetci z okolia ste pozvaní. Následne bude slovenská sv. omša.

Preto v túto nedeľu nebude detská sv. omša v ZH ako sme zvyknutí, ale bude presunutá na nedeľu 3. júla, čím ukončíme aj školský rok.