Ustanovenie novej misijnej rady v Zürichu

Po voľbách do misijnej rady v júni t.r. budú v nedeľu 4.9.2022 počas sv. omše o 9:30 hod v krypte kostola Liebfrauen ustanovení do služby šiesti jej noví členovia: Eva B., Tony H., Richard K., Julia M., Eva P. a Mária W. Pozvaní sú aj zástupcovia pastoračnej rady miestnej farnosti. Prosme, aby služba misijnej rady bola na osoh celej komunity, dobrú spoluprácu aj s našimi ostatnými komunitami a predovšetkým, aby sme spoločne vedeli hľadať Božiu vôľu v prostredí, kde žijeme.