Category: Všeobecné

Púť Mariastein – 15.5.2022

V nedeľu 15. mája sa stretneme na púti v Mariastein, sv. omša začína 12:30 hod, sprievod budeme zoraďovať o 12:15 hod (za priaznivého počasia pred bazilikou) . V túto nedeľu nebudú sv. omše v...

Stretnutie s domovinou

V piatok 20. mája v čase 14:30 – 15:30 hod navštívi Slovákov na „našej“ pôde (v spoločenskej sále kostola Liebfrauen v Zürichu, kde sa stretávame po sv. omšiach) vysoko postavená predstaviteľka nášho štátu. Je...

Duchovná obnova pre mladých (duchom)

Pozývame všetkých mladých Slovákov na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční počas víkendu zoslania Ducha Svätého (3.-6. júna). Budeme tráviť spoločný čas v krásnom Flüeli Ranft, kde načerpáme nové sily a prehľbime si náš vzťah...

Púť Mariastein 15.5.2022

Drahé krajanky, drahí krajania a priatelia z celého Švajčiarska. Veľmi srdečne Vás pozývame na našu tradičnú slovenskú púť do Mariastein 15. mája 2022 o 12:30 hod . Patronát a záštitu prevzal JE. Alexander Micovčin, veľvyslanec Slovenskej republiky...

Svätenie pokrmov

Prinesené pokrmy sa budú svätiť v Zürichu v sobotu po veľkonočnej vigílii a v nedeľu po dopoludňajšej sv. omši. V Bazileji po večernej sv. omši v nedeľu.

Slávenie Veľkej noci

V tomto roku budú sv. omše vo veľkonočnom čase v Zürichu a Bazileji. Zürich: streda Veľkého týždňa: 20:00 hod, Talianska misia s poslednou možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia (Zelený ) štvrtok – Pánova večera:...

RODINNÝ VÍKEND 2022:

Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. (Ježiš) Ahojte Tak sa nám pandemické opatrenia uvoľnili a my môžeme obnoviť tradíciu RODINNÝCH VÍKEDNOV A tak  a si Vás...