Katechizmus katolíckej cirkvi – posledná časť

V piatok 15. decembra sa stretneme naposledy pri téme Katechizmu katolíckej cirkvi v podaní Martina Michalíčka. Začiatok 19:30 v miestnosti A farského centra Liebfrauen, tiež cez konferenciu na TOMTO LINKU. Po stretnutí posedenie s otcom Martinom v neďalekej reštaurácii (rezervovaných 10 miest). Kto môžete, príďte osobne poďakovať otcovi Martinovi za jeho celoročnú námahu.