Kto dá prístrešie svätej rodine?

Počas adventu zvykla po slovenských domácnostiach pri katolíckej misii v Zürichu putovať Ikona Svätej rodiny, hľadajúca v nich duchovný príbytok a zázemie: čas na modlitbu, prijatie Božieho Slova, prijatie a zmierenie sa s najbližšími…

Srdečne Vás aj tento rok pozývame, aby ste sa pridali a spoločne našli prístrešie pre svätú rodinu. Ako adventné obdobie, aj táto pobožnosť má mariánsky charakter. Pobožnosť má formu deviatnika, ktorý odštartujeme 2.12. na Fatimskej sobote v Krypte v Zürichu. Je to súkromná pobožnosť, navštevujeme a modlíme sa a obraz odovzdávame doma v rodine, ku ktorej obraz putuje. Ak je deviatnik s ohľadom na vonkajšie okolnosti zorganizovaný tak, že obraz neprenášajú všetky zúčastnené rodiny, potom si pobožnosť vykoná len samotná rodina. Každá rodina u ktorej je ubytovaný obraz, si má uctiť Svätú rodinu a zvrúcniť svoje modlitby.

Ak sa chcete pridať, budem sa len tešiť, lebo čím viac nás bude, tým viac prístrešia môžeme dať svätej rodine. Nech sú tieto stretnutia vzorom aj pre vaše deti, aby s láskou otvárali vo svojom srdiečku príbytok pre Ježiška. Súkromne sa môže pridať každý, aj ak nebýva v Zürichu.

Ak máte záujem pripojiť sa, môžete sa obrátiť na pani Luciu Pitoňákovú.