ZH: Adventná duchovná obnova (aj cez internet) a vianočné spovedanie

Salezián Peter Varga nás tento rok bude sprevádzať počas adventnej duchovnej obnovy. Tá začne v piatok 1.decembra pri sv. omši o 19:30 hod v krypte kostola Liebfrauen v Zürichu, bude pokračovať hlavným blokom v sobotu 2. decembra od 15 hodiny (do ca 20-tej hod ) na tom istom mieste. Sobotný blok bude prenášaný aj cez internet tu: https://virtualna.skmisia.ch/live. Počas obnovy v sobotu sa bude priebežne vysluhovať sviatosť zmierenia.