Mesačný Archív: február 2016

0

Cyklus prednášok o viere a prírodných vedách

Farnosť Liebfrauen pozýva v rámci cyklu prednášok Viera a prírodovedecké poznanie na prednášku Kozmologické fakty a biblická náuka o stvorení. Prednášku spojenú s rozhovorom povedie Dr. theol et Dr. phil. Renold J. Blank, emeritný profesor Pápežskej...

0

Bodka za Vianocami

Jasličkovou slávnosťou sme sa už po niekoľký krát na slovenskej katolíckej misii v Zürichu rozlúčili s Vianocami. Na sviatok krstu Krista Pána 10.1. 2016 po svätej omši nám naši malí koledníci a pastieri v pastoračnom centre...

0

Krížová cesta – utorok 19:00

V utorok 23. februára o 19:00 bude v kostole dona Bosca Krížová cesta. Po nej je možnosť zúčastniť sa mládežnícko-biblického stretka, asi o 19:30 na Talianskej misii na tému PROJEKT VLASTNÉHO ŽIVOTA– pozývame aj nových...

0

Svätý Valentín a spoločenstvo katRande

Svätý Valentín je patrónom zaľúbených, snúbencov a mladomanželov. Hoci je tento sviatok veľmi skomercionalizovaný, a mnohí ho ignorujú,  zo skúsenosti vieme, že pre slobodných je často smutným dňom. Tento rok pripadá na nedeľu 14.2. a tak by...