Krížová cesta – utorok 19:00

krizova cestaV utorok 23. februára o 19:00 bude v kostole dona Bosca Krížová cesta. Po nej je možnosť zúčastniť sa mládežnícko-biblického stretka, asi o 19:30 na Talianskej misii na tému PROJEKT VLASTNÉHO ŽIVOTA– pozývame aj nových mladých medzi seba.