Cyklus prednášok o viere a prírodných vedách

Farnosť Liebfrauen pozýva v rámci cyklu prednášok Viera a prírodovedecké poznanie na prednášku Kozmologické fakty a biblická náuka o stvorení. Prednášku spojenú s rozhovorom povedie Dr. theol et Dr. phil. Renold J. Blank, emeritný profesor Pápežskej teologickej fakulty v São Paulo a uskutoční sa pondelok 29. februára 2016 o 19:15 v kostole Liebfrauen.

Viac informácií nájdete na stránkach farnosti Liebfrauen.