Mesačný Archív: september 2014

0

Ozveny Mariánskej púte v Einsiedelne

“ Ó, Mária, bolestivá, naša ochrana, slovenský náš národ volá: Pros za nás Boha…“ …vrúcnym náboženským spevom, za jasotu teplého letného slniečka vchádzal procesiový sprievod slovenských krajanov žijúcich vo Švajčiarsku do Baziliky v Einsiedeln....

0

Miništrantská generálka

Milí miništranti. Dúfam, že ste počas prázdnin nabrali veľa síl, pretože ide do tuhého. Blíži sa nám vrchol sezóny- púť do Einsiedeln. Z toho dôvodu podnikneme nasledujúci program: V sobotu 6.9. 2014 sa z Talianskej misie...