Ženeva

Mission Catholique Slovaque

Meyrin- Village: Paroisse de Saint-Julien
Rue Virginio Malnati 3,  1217 Meyrin 2

T 022 782 05 04, F 022 782 03 31

Ku kostolu sa možno dostať električkou č. 18, vystúpiť treba na zastávke Meyrin – Village (tretia zastávka od/pred CERN).

Sv. omše bývajú spravidla druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci o 16,30 hod . Aktuálny rozpis nájdete vždy v kalendári.

Pol hodinu pred sv. omšou je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Po sv. omši sa stretávame pri spoločnom posedení v neďalekej pastoračnej miestnosti.