Katechizmus Ženeva

Záleží vám na duchovnom raste vašich detí? Tak ste tu správne.
Stretávame sa počas školského roka vždy hodinu pred sv. omšou t.j. každú 1. a 3. nedeľu v mesiaci v čase 15h30-16h25 s otcom Jozefom Bagom SDB a Máriou Krivdovou vo farskej budove vedľa kostola.
Katechizmus ponúkame pre všetky deti, ktoré sa pripravujú na prijatie prvého svätého prijímania ako aj pre deti, ktoré už boli na 1.sv.prijímaní.