Katechizmus Ženeva

Záleží vám na duchovnom raste vašich detí? Tak ste tu správne.
Vďaka nadšeným dobrovoľníkom aj tu prebieha ketechéza detí. Stretávame sa počas školského roka vždy hodinu pred sv. omšou t.j. každú 1. a 3. nedeľu v mesiaci v čase 15h30-16h25 vo farskej budove vedľa kostola.
Katechizmus ponúkame pre všetky deti, ktoré sa pripravujú na prijatie prvého svätého prijímania ako aj pre deti, ktoré už boli na 1.sv.prijímaní.

 

Formácia mladých ľudí prebieha aj na kurzoch Up2Me.