Katechizmus Ženeva

Aktuálne sa v Ženeve nepripravujú žiadne deti na prvé sv. prijímanie, či sviatosť birmovania. 

Občasne sa deti z predošlých kurzov stretávajú s katechétkou.