Lausanne

Bohoslužby sú v kaplnke:

Chapelle du Servan; Chemin Eugène Grasset 12; 1005 Lausanne

sv. omša sa slúži spravidla v tretiu sobotu v mesiaci o 16,30 hod

Sviatosť zmierenia môžete prijať pred, alebo po sv. omši.