Lausanne

Bohoslužby sú v kaplnke:

Chapelle du Servan; Chemin Eugène Grasset 12; 1005 Lausanne

MAPA

sv. omša sa slúži spravidla v druhú nedeľu v mesiaci o 10,30 hod .

Kaplnka sa nachádza od železničnej stanice asi 10 minút pešo.

Po sv. omši sa zvykneme stretnúť v priestoroch nadácie (priľahlá budova) pri káve.

Sviatosť zmierenia môžete prijať pred, alebo po sv. omši.