Category: Zürich

Oznamy na 3. nedeľu v období cez rok

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZURICH; T/F: 0041 44 241 50 22   Oznamy na 3. Nedeľu v cezročnom období. Liturgický kalendár:   V utorok je spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi....

Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99; 8004 ZURICH; T/F: 0041 44 241 50 22   Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána. Liturgický kalendár: Dnešným sviatkom končí Vianočné obdobie a začína cezročné liturgické obdobie. V podelok je...

VEČERNÉ STREDAJŠIE SV. OMŠE

     Každú stredu o 20:00 sv. omša sprevádzaná mládežníckym speváckym zborom. V kostole sv. Jána Boska (talianska misia), Feldstr. 109. – z hl. železničnej stanice sa dá prísť trolejbusom č.31. Je to piata zastávka (smer Schlieren) . „Baeckeranlage“....

Vianočný vinš

Milí veriaci, dobrodinci a sympatizanti Slovenskej katolíckej misie!      Ku blížiacim sa Vianočným sviatkom nám dovoľte zapriať Vám i Vašim drahým mnoho zdravia a najmä hojnosť duchovných i hmotných darov. Ježiš Kristus, Svetlo sveta, ktorý počas Betlehemskej noci, prišiel na tento...