Oznamy na 4. nedeľu v období cez rok

Hromnice

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZURICH;

T/F: 0041 44 241 50 22


 

Oznamy na 4. Nedeľu v cezročnom období.

Liturgický kalendár:

 

V pondelok je ľubovolná spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka.

V stredu je spomienka sv. Agáty, panny a mučenice.

Vo štvrtok je spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov. (prvý štvrtok v mesiaci-modlíme sa za nové kňazské a rehoľné povolania).

V piatok je prvý piatok v mesiaci.

Budúca nedeľa je 5. Nedeľa v cezročnom období.

 

Program sv. omší počas týždňa:

 

Streda sv. omša o 20:00 na Talianskej misii- pozývame si zaspievať do spevokolu ½ hodinku pred sv.omšou.

 1.  Po sv. omši je Katechizmus pre deti, pozývane aj staršie deti, začíname preberať a opakovať SZM.

 2.  V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem ½ hodinu pred sv. Omšou. Sv. omša bude o 20:00 tu v krypte v Liebfrauen a po nej bude nasledovať prvopiatková pobožnosť počas ktorej bude možnosť sv. spovedí. Piatkové stretko sa posúva o týždeň.

3.  Budúcu nedeľu popoludní je duchovná obnova pre komunitu Basel. Bližší program je na našej web. V prípade záujmu sa môžete pridať.

4.  Pripomíname, že už vyše mesiaca funguje nová internetová web. Stránka našej misie s názvom skmisia.ch, kde nájdete potrebné informácie 

5.  Po sv. omši cestujem do Ženevy.