Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána

Krst Pana

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99; 8004 ZURICH;

T/F: 0041 44 241 50 22


 

Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána.

Liturgický kalendár:

Dnešným sviatkom končí Vianočné obdobie a začína cezročné liturgické obdobie.

V podelok je ľubovoľná spomienka sv.Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi.

V piatok je spomienka sv. Antona, opáta.

V sobotu je ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu.

Od soboty 18. januára začína TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV.

Budúca nedeľa je 2. Nedeľa v cezročnom období. Formulár sv. omše zvolíme z omše Za jednotu kresťanov.

 

Program sv. omší počas týždňa:

Streda sv. omša o 20:00 na Talianskej misii a po nej posedenie na Taliankej misii.

 

Ďalšie oznamy:

1. Včera bola v Berne duchovná obnova s peknou účasťou. Srdečne vás pozdravujú.

2. Krúžky, stretká a športy sú ako obvykle. Jednotlivé skupiny prosím o základné informácie na zavesenie na náš web.

3. V piatok bude biblické stretko na Talianskej misii o 20:00.

4. Po sv. omši je Katechizmus pre deti. Nech ma nezabudnú prísť pozdraviť po sv. omši do sakristie.

5. Konferencia biskupov Slovenska rok 2014 vyhlásila za rok Sedembolestnej Panny Márie. Z tejto príležitosti budú  prebiehať viaceré duchovné podujatia. Bližšie informácie ako i prehľad sv. omší, misijné oznamy nájdete na  skmisia.ch.

6. Pri východe z kostola si ešte môžete vziať obálky s Trojkráľovským požehnaním domu. Nech Vám poslúžia pri       posväcovaní vaších príbytkov, aby sa stali miestom oslavy Boha. Máme k dispozícii ešte nádobky na Trojkráľoskú vodu, ktorú si môžete nabrať pri vchode do sakristie. Kto si chce zobrať viacej fľaštičiek musí počkať až do konca, kým si najprv zoberú všetci ostatní . V prípade záujmu môžete poprosiť i o posvätenie príbytku kňazom a nahlásiť sa na SKM.

7. Stretnutie misijnej rady- prosím o spätnú väzbu pri výbere vhodného termínu. (19.*26.1.)