ROZPIS BOHOSLUŽIEB VO VIANOČNOM OBDOBÍ 2013/2014 – PRE ZÜRICH

Všetky bohoslužby sa konajú v krypte kostola Liebfrauen, Wienbergstrasse 34, Zürich

24.12. 2013 – utorok
Polnočná sv. omša o 22:00

25.12. 2013 – streda
Narodenie Pána, sv. omša o 9:30

26.12. 2013 – štvrtok
Sv. Štefan, sv. omša o 9:30

29.12. 2013 – nedeľa
Nedeľa sv. Rodiny, sv. omša o 9:30

31.12. 2013 – utorok
Sv. Silvester, sv. omša a ďakovná pobožnosť o 19:00

01.01. 2014 – streda

Nový rok, slávnosť Panny Márie  Bohorodičky, sv. omša o 9:30