Category: Zürich

Veľká noc 2014 v Zürichu

Pred nedávnom sme si spoločne pripomenuli slávenie Veľkej noci, najväčších a najvýznamnejších sviatkov pre kresťanov. Tajomstvo Kristovho umučenia a jeho slávneho  zmŕtvychvstania sme mohli prežiť v spoločenstve veriacich Slovákov v Zürichu. Niektorí z nás, podobne ako náš duchovný otec...

Zaostrené na rodiny…prihláška

Prihláška vo forméte pdf tu!Prihlaska.stretnutie rodin Slovenská Katolícka Misia, Brauerstrasse 99; 8004 Zürich T/F: 044 241 50 22, www.skmisia.ch, misionar@skmisia.ch  Zaostrené na rodiny…….  PRIHLÁŠKA NA RODINNÉ STRETNUTIE 21. – 22. JÚNA 2014  Miesto konania: Zentrum Eckstein, Langgasse...

Oznamy na 4. pôstnu nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22    Oznamy na 4. Pôstnu Nedeľu.   Liturgický kalendár: V stredu je výročie smrti Jána Pavla II. (2005) V piatok je Prvý piatok...

PROGRAM PIATKOVÝCH MLÁDEŽNÍCKYCH STRETIEK

Mládežnícke stretká sú v nasledujúcich termínoch a ich program i priebeh je v réžii zapísaných mladých.   4.4.            1. Piatok (otec Pavol) 11.4.          Pavol O. 18.4.          Veľký Piatok 25.4.          Otec Pavol 2.5.            1. Piatok...

Slovenské sv. omše v Zürichu

Nedeľné sv. omše bývajú pravidelne každú nedeľu o 9:30 v krypte kostola Liebfrauen, Wienbergstrasse 34, Zürich. Po sv. omši je rodinné stretnutie veriacich pri káve v blízkom pastoračnom centre. Mládežnícka sv. omša býva pravidelne každú stredu o 20:00 v kostole sv. Jána Boska (talianska...