Veľká noc 2014 v Zürichu

Pred nedávnom sme si spoločne pripomenuli slávenie Veľkej noci, najväčších a najvýznamnejších sviatkov pre kresťanov. Tajomstvo Kristovho umučenia a jeho slávneho  zmŕtvychvstania sme mohli prežiť v spoločenstve veriacich Slovákov v Zürichu. Niektorí z nás, podobne ako náš duchovný otec Pavol Nizner, slávili sviatky Veľkej noci vo Švajčiarsku po prvýkrát. Návštevou nás poctili aj bratia saleziáni, diakon Peter Stellmach a brat Ján Ivančák z Turína, ako aj bohoslovec Marek Pančura, ktorý momentálne pokračuje v štúdiu teológie v Trente v Taliansku. Svojou službou pri oltári, ako aj príhovormi diakona Petra a otca Pavla sme mohli lepšie preniknúť do slávenia Veľkej noci a nechať sa naplniť radosťou z Ježišovho triumfálneho víťazstva nad smrťou. Hlbší duchovný, ale aj umelecký zážitok bezpochyby dotvorili speváci, ktorí pod vedením nášho organistu Tonka Hrneka krásne zaspievali pašie a žalmy, a tak obohatili a zvýraznili liturgické slávenie Veľkonočného trojdnia. Počas obradu vzkriesenia na Bielu sobotu otec Pavol v sprievode asistencie a veriacich udelil taktiež špeciálne veľkonočné požehnanie so Sviatosťou oltárnou celému mestu a krajine. Na Veľkonočný pondelok sa poniektorí z nás, vrátane našich hostí – bratov saleziánov z Talianska, aj napriek zamračenej oblohe vybrali na výlet na vrch Bachtel. Odmenou im bola dobrá nálada, spoločná opekačka na vrchu, ako aj možnosť bližšie sa spoznať, vzájomne sa porozprávať a spoločne si oddýchnuť v krásnej švajčiarskej prírode. -Marek Vaculík-

Kvetná nedeľa

Kvetna nedela 1 _DSC1506

Veľký piatok

velky piatok.5 velky piatok.4 velky piatok.2

Biela sobota / Veľká noc

biela sobota.9 biela sobota.12 biela sobota.11 biela sobota.10   biela sobota.4 biela sobota.3

biela sobota.8 biela sobota.6  Biela sobota.2 Biela sobota

Svätenie jedál

svatenie jedal.1 Svatenie jedal

 

Výlet na vrch Bachtel

IMG_3934 IMG_3935 IMG_3936 IMG_3938 IMG_3939